American Certification Institute

W czerwcu 2015 RCbusiness Szkolenia&Coaching zdobyła status instytucji edukacyjnej akredytowanej przy American Certification Institute.

Jest to potwierdzenie zgodności działań szkoleniowych prowadzonych przez RCbusiness ze standardem American Certification Institute. RCbusiness Szkolenia&Coaching posiada akredytację ACI© w obszarze: Certified International Training Professional (3 levels: CIPT, CIPTM, CIPTC).

American Certification Institute (ACI©) – podstawowe informacje

ACI© – to jedna z dwóch głównych instytucji zajmujących się ewaluacją, szkoleniem i certyfikowaniem specjalistów zdobywających kompetencje na drodze praktycznego zawodowego rozwoju, a więc na drodze tzw. edukacji pozaszkolnej.

Certyfikaty wydawane przez ACI©, potwierdzające kwalifikacje specjalistów z dziedzin takich jak: zarządzanie, marketing, negocjacje, mentoring czy szkolenia są uznane i cenione na międzynarodowym rynku pracy. American Certification Institute -ACI© jest jedną z głównych instytucji profesjonalnej certyfikacji, doskonale znanych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Został założony w 1999 roku, a jego główna siedziba znajduje się w Lewens, Delaware, USA. ACI© ma swoje przedstawicielstwa oraz współpracuje z ogromną liczbą partnerów w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Dubaju, Singapurze, Malezji, Egipcie, Libanie, Jordanii, Indiach i wielu, wielu innych krajach. Stowarzyszeni z ACI© partnerzy mają prawo do reprezentowania Instytutu w wyznaczonych krajach. Posiadają także prawo do prowadzenia programów szkoleniowych oraz formalnego potwierdzania kwalifikacji zgodnie ze standardami ACI©.

W Polsce jedynym i wyłącznym przedstawicielem ACI© upoważnionym do wydawania formalnego oświadczenia o kompetencjach specjalistów jest HEURESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o.

Działalność ACI na świecie:

ACI blisko współpracuje z wieloma stowarzyszeniami profesjonalistów w USA takimi jak:

  • American Purchasing Society – Amerykańskie Stowarzyszenie Kupców;
  • International Purchasing and Supply Chain Management Institute – Międzynarodowy Instytut Zarządzania Zakupami i Łańcuchem Dostaw;
  • Project Management Institute – Instytut Zarzadzania Projektami;
  • Society for Human Resource Management – Stowarzyszenie na rzecz zarządzania zasobami ludzkimi;
  • International Import-Export Institute – Międzynarodowy Instytut Importu i Eksportu.

ACI blisko współpracuje także z wieloma uniwersytetami, organizacjami zajmującymi się treningiem oraz testowaniem kwalifikacji w Ameryce, Europie i Azji.