Certyfikaty i akredytacje

RCbusiness Szkolenia i Coaching

Wierzymy mocno, że dzisiaj trudno realizować cele w pojedynkę, dlatego zapraszamy do wspólnych działań.

Service Image

W czerwcu 2015 RCbusiness Szkolenia&Coaching zdobyła status instytucji edukacyjnej akredytowanej przy American Certification Institute w zakresie usług szkoleniowych oraz realizacji programów rozwojowych z obszaru “Training series”.

Dowiedz się więcej

Service Image

Posiadamy licencję na samodzielne wykorzystywanie metody Insights Discovery™
w ramach prowadzonych przez nas działań szkoleniowych, coachingowych, superwizji
czy Developement Center.

Dowiedz się więcej

Service Image

Wybierz szkolenia o Standardzie jakości usługi,  upowszechnione przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych. Standard Usługi Szkoleniowej opracowany został
z dbałością o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług szkoleniowych na rynku polskim.

Dowiedz się więcej

Service Image

Od stycznia 2015 RCbusiness Szkolenia&Coaching jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – organizacji, której misją jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji
i kształcenia się przez całe życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Dowiedz się więcej