Komunikacja w przedsiębiorstwie

„Wydawało mi się, że treść mojego maila była wystarczająco jasna. Czy to tak trudno odpowiedzieć od razu…”
„Tym w marketingu, to się wydaje, że my do klientów jedziemy na kawę. Na kawę, to ja nie muszę jechać 100 km, naprawdę nie mam czasu na odpisywanie na te ich maile. Nic nie mają do roboty, tylko wymyślanie tabelek…”.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Jak się ze sobą porozumiewać, by być rozumianym zgodnie z własną intencją?
 • Różne działy, różne cele – czyli bariery w komunikacji wewnątrz firmy.
 • Zniekształcenia w komunikacji utrudniające współpracę.
 • Jak napisać zrozumiałego e-maila?
 • Techniki sprawdzania komunikatów.
 • Bezkonfliktowe przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Jak rozmawiać, gdy jednak powstanie konflikt?

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie zasad komunikacji interpersonalnej i zdobycie umiejętności ich stosowania.
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego nawiązywania relacji z innymi pracownikami.
 • Poznanie własnego stylu komunikacji, mocnych stron i obszarów do dalszego rozwoju.
 • Poznanie technik werbalnych, ułatwiających komunikację podczas pracy (techniki udzielania informacji zwrotnej, przekazywania informacji o zadaniu: „action plan” i parafraza – czyli sprawdzanie zrozumienia wypowiedzi).
 • Poznanie roli własnego nastawienia i postawy wobec innych dla komunikacji interpersonalnej i budowy właściwych relacji z ludźmi.
 • Wzrost samoświadomości i odpowiedzialności za budowanie relacji z innymi pracownikami, a przez to budowanie właściwej atmosfery pracy.
 • Wzajemne poznanie, integracja i nawiązanie lepszych relacji z pozostałymi pracownikami przedsiębiorstwa.

Profesjonalna prezentacja

Wyobraź sobie salę pełną ludzi, którzy czekają na Twoje wystąpienie…
A może tym razem, to tylko koledzy z zespołu lub małe grono klientów…
„Powiedz o czym będziesz mówił.
Powiedz to.
Powiedz o czym mówiłeś”.

Tematyczna zawartość szkolenia

 • Przygotowanie do prezentacji: miejsce, czas, uczestnicy.
 • Dobór narzędzi do prezentacji.
 • Mowa ciała i ruch podczas wystąpienia publicznego.
 • Dynamika wystąpienia publicznego.
 • Techniki komunikacji werbalnej: ton głosu i magia słowa.
 • Etapy wystąpienia.
 • Trudny uczestnik – sposoby reagowania.
 • Zamknięcie sprzedażowe prezentacji – czy to możliwe?
 • Działania marketingowe utrzymujące relacje po prezentacji.

Korzyści dla uczestników

 • Ugruntowanie wiedzy na temat zasad komunikacji interpersonalnej i zdobycie umiejętności ich stosowania.
 • Zdobycie umiejętności nawiązywania relacji z publicznością.
 • Poznanie własnego stylu komunikacji, mocnych stron i obszarów do dalszego rozwoju.
 • Poznanie technik werbalnych, ułatwiających wypowiedzi podczas dyskusji, debat i przemówień.
 • Zdobycie umiejętności budowania własnego wizerunku poprzez stosowanie skutecznych technik komunikacji.
 • Zdobycie umiejętności stosowania technik radzenia sobie z tzw. „trudną”, sceptyczną publicznością.
 • Zdobycie umiejętności stosowania technik radzenia sobie z tzw. „trudnym”, sceptycznym rozmówcą.

Autoprezentacja

AUTOPREZENTACJA – w psychologii, to sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany.
AUTOPREZENTACJA – własny opis, prezentacja; przedstawienie siebie innym.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tworzeniu własnego wizerunku.
 • Jak wygląd zewnętrzny buduje postrzeganie naszej osoby w oczach innych ludzi?
 • Podstawowe typy/charakterystyki wizerunkowe.
 • Rola wizerunku w komunikacji biznesowej.
 • Elementy struktury wizerunku.
 • Zasady dress code i savoir vivre w biznesie.

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w tworzeniu własnego wizerunku.
 • Poznanie podstawowych zasad tworzenia prezentacji pod kątem wystąpień publicznych.
 • Poznanie metod radzenia sobie ze stresem i tremą podczas wystąpień publicznych.
 • Zapoznanie się z zasadami dress codu i savoir vivre w biznesie.
 • Umocnienie swojego biznesowego wizerunku.

Techniki perswazji pisanej

Co i jak mówią do nas najbardziej rozpoznawalne osoby, obecne w życiu publicznym podczas swoich wystąpień?
Dlaczego jedno wystąpienie nam się podoba i odbieramy je jako przekonujące, inne natomiast nudzi nas i nie wzbudza pozytywnych emocji?
Jak dużo treści w rzeczywistości pamiętamy po obejrzeniu i wysłuchaniu wystąpień ludzi, których cenimy i tych, za którymi nie przepadamy?

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Jeszcze raz o procesie komunikacji: elementy składowe, zasady prawidłowego przebiegu, czynniki mogące go zakłócić.
 • Przygotowanie do wystąpienia – czyli kto i w jakim celu będzie mnie słuchał?
 • Jak świadomie budować własny wizerunek poprzez komunikację?
 • Jak mówię? – tempo, ton, mowa ciała.
 • Techniki werbalne oddziałujące na negatywne emocje.
 • Techniki werbalne oddziałujące na pozytywne emocje.
 • Techniki werbalne bezkonfliktowej argumentacji.

Public relations w firmie

„Firma może pozwolić sobie na utratę nawet dużych pieniędzy, ale nie może pozwolić sobie na utratę reputacji. Jej bowiem nie sposób odzyskać”.

Warren Buffet

„Jak dziś zrobisz PR, tak Cię będą widzieć jutro”.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Co to jest PR i czym się zajmuje?
 • PR zewnętrzny i wewnętrzny.
 • Narzędzia PR.
 • Strategie PR, cele i podstawy.
 • Internet w służbie PR.
 • Zasady współpracy z mediami.
 • Organizacja spotkań i konferencji prasowych.
 • Etyka w PR.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność kształtowania pożądanego wizerunku firmy w relacjach z klientami, dostawcami, mediami.
 • Wiedza o tym, jak opracowywać strategie PR.
 • Kreowanie i utrzymywanie sprzyjającego nastawienia opinii publicznej;
 • Poznanie najważniejszych technik z zakresu PR.
 • Umiejętność zachowania się przed kamerą i współpracy z mediami.
 • Umiejętność tworzenia strategii działań taktycznych w sytuacjach kryzysowych.
 • Poznanie technik wewnętrznych działań PR.