STANDARD USŁUGI SZKOLENIOWEJ

Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Promując ideę uczenia się przez całe życie chcemy dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług szkoleniowych na rynku polskim.

Standard Usługi Szkoleniowej według PIFS

Celem naszych działań jest podnoszenie prestiżu firm szkoleniowych oraz kreowanie najwyższych standardów jakości usług szkoleniowych.

W tym celu Komisja ds. Jakości Rynku Szkoleń działająca przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS) opracowała Standard Usługi Szkoleniowej (SUS). Dokument ten jest zbiorem zaleceń promowanych przez PIFS, dotyczących wykonywania usługi szkoleniowej, niezależnie od rodzaju i natury prowadzonych szkoleń. Chcemy, aby Standard Usługi Szkoleniowej stał się punktem odniesienia dla przedsiębiorców – czyli odbiorców szkoleń, organów administracji publicznej, innych instytucji, a także osób indywidualnych, które potrzebują wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań.

Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych