Zarządzanie sprzedażą - tematy szkoleń:

CHCESZ ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ ROZWIJAJĄC UMIEJĘTNOŚCI MANAGERÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY?

Zapytaj o ofertę Zobacz niżej

Podstawy zarządzania

Zapytaj o ofertę Podstawy zarządzania

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej”.

Czy zarządzania można się nauczyć?

Jak pracować z ludźmi, by skutecznie wykonywali zlecone im zadania?

Jak często ich kontrolować i jak udzielać informacji zwrotnej?

Program szkolenia

 • Jaka jest rola managera wobec jego podwładnych?
 • Czym są funkcje kierownicze?
 • Co jest warunkiem skuteczności każdego managera?
 • Kolega jako podwładny – osadzenie w roli kierowniczej.
 • Zasady kontrolowania nastawionego na realizację celu.
 • Czym jest leadership?
 • Zasady komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu.
 • Techniki informacji zwrotnej.
 • Technika zarządzania trudnym pracownikiem.
 • Co to jest delegowanie?
 • Skuteczne przekazywanie zadań do wykonania?
 • Podstawowe zasady motywowania.
 • Style przywództwa, a praktyka kierowania.

Korzyści dla uczestników

 • Wiedza na temat współczesnego rozumienia roli managera.
 • Umiejętność wykorzystywania funkcji kierowniczych w praktyce.
 • Umiejętność zarządzania kolegami z zespołu.
 • Umiejętność wyznaczania celów podwładnym i zarządzania dla ich realizacji.
 • Wiedza na temat zasad komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność stosowania ich w rozmowie z podwładnymi.
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego delegowania zadań.
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego wydawania poleceń.
 • Umiejętność stosowania technik informacji zwrotnej.
 • Umiejętność doboru metody pracy z podwładnym do jego stażu pracy.
 • Wiedza na temat tego, jak nie demotywować podwładnych.
 • Znajomość różnych stylów zarządzania.

DLA KOGO: managerowie lub kandydaci na managerów.

DLA KOGO NIE: indywidualni pracownicy. Szkolenie nie jest prowadzone w formule szkolenia otwartego, nie prowadzimy zapisów pojedynczych osób.

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu skierowanego do grupy pracowników konkretnego przedsiębiorstwa – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE.
Może odbywać się w formie:
– warsztatu na sali szkoleniowej,
– interaktywnego warsztatu online.
Platformę do przeprowadzenia szkolenia on-line zawsze wybieramy razem z naszymi klientami.

CZAS TRWANIA: jeden dzień szkoleniowy.

CENA: cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz liczby wykupionych w ramach projektu szkoleniowego dni i tematów szkoleń. W ramach ceny szkolenia zapewniamy m.in.:
– wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych np.: konsultacje z managerami, skierowaną do uczestników ankietę potrzeb szkoleniowych on-line, obserwacje podczas pracy,
– materiały szkoleniowe: skrypty z teorią, zeszyty ćwiczeń, notatniki, długopisy,
– konsultacje z trenerem do 4 tygodni po szkoleniu.

 

UWAGA! Ponieważ nie jest to szkolenie otwarte nie podajemy ceny dla 1 osoby.

Opinie

Zdecydowanie polecam Panią Iwonę Reszkowską i RCbusiness Szkolenia&Coaching wszystkim firmom, dla których ważna jest profesjonalna obsługa klienta oraz rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Profesjonalne przekazanie wiedzy z zakresu kompetencji niezbędnych u pracowników zatrudnionych w biurze obsługi klienta, poparte zostało umiejętnościami zastosowania odpowiednich technik w praktyce skutecznie angażując uczestników warsztatu.

Napisz do nas!

Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?
Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania