Sales coaching │ Coaching w sprzedaży │ Training on the job │ Coaching on the job

RCbusiness Sales Coaching Model™

Osiągaj ponadprzeciętne wyniki sprzedaży rozwijając indywidualne umiejętności każdego handlowca w Twoim zespole

Zobacz niżej

RCbusiness SALES COACHING Model™ - model współpracy, w którym trenerzy RCbusiness prowadzą sales coaching u handlowców.

RCbusiness SALES COACHING Model™ – to model współpracy, w ramach którego trenerzy RCbusiness prowadzą trening podczas pracy skierowany do handlowców w Twoim zespole. W ramach tego modelu współpracy trenerzy RCbusiness wdrożą sales coaching do funkcjonowania działu sprzedaży oraz prowadzą trening w terenie u twoich handlowców.

RCbusiness SALES COACHING Model™ to formuła współpracy, w której korzystasz z doświadczenia i biegłości trenerów RCbusiness w prowadzeniu coachingu w sprzedaży. W ramach prowadzonego projektu trenerzy RCbusiness opracowują:

  • wdrażają sales coching do funkcjonowania Twojego działu sprzedaży tak, aby w pełni odpowiadał pracy sprzedażowej w Twojej branży,
  • przygotowują dokumentację potrzebną do prowadzenia działań treningowych z handlowcami,
  • przeprowadzają szacowanie poziomu umiejętności Twoich handlowców
  • przygotowują systemu ocen KPI efektów prowadzonego treningu,
  • prowadzą coaching sprzedażowy u Twoich handlowców.
  • współpracują z managerami zespołów handlowych nad rozwijaniem zespołów sprzedaży dla uzyskania najlepszych efektów treningu podczas pracy u ich klientów.

Wizyty treningowe u handlowców prowadzone są z częstotliwością odpowiadającą poziomowi kompetencji sprzedażowych handlowców.

Dowiedz się więcej

Kiedy RCbusiness SALES COACHING Model™ jest dobrym rozwiązaniem?

Kiedy RCbusiness SALES COACHING Model™ jest dobrym rozwiązaniem?

Jeśli w Twoim zespole są tacy handlowcy, którzy nie realizują wyników sprzedaży na zakładanym poziomie.

Kiedy RCbusiness SALES COACHING Model™ jest dobrym rozwiązaniem?

Jeśli nikt nigdy nie prowadził coachingu sprzedażowego dla Twoich handlowców.

Kiedy RCbusiness SALES COACHING Model™ jest dobrym rozwiązaniem?

Jeśli zależy Ci na podniesieniu wyników sprzedaży twoich handlowców i stałej ich realizacji przez zespół sprzedaż.

Kiedy RCbusiness SALES COACHING Model™ jest dobrym rozwiązaniem?

Jeśli managerowi sprzedaży nie mogą lub /i nie potrafią prowadzić coachingu sprzedażowego, a ich grupa nie jest liczna.

Kiedy RCbusiness SALES COACHING Model™ jest dobrym rozwiązaniem?

Jeżeli widzisz, ze twój zespół powinien rozwinąć mocniej wybrane umiejętności np. zamykanie sprzedaży.

Kiedy RCbusiness SALES COACHING Model™ jest dobrym rozwiązaniem?

Jeśli Twój dział sprzedaży liczy nie więcej niż 20 sprzedawców. Jeśli ich liczba jest większa polecamy Ci RCbusiness Sales Executive Coaching Model™. (Sprawdź)

Jak przebiega współpraca

Etapy realizacji projektu RCbusiness Sales Coaching Model™

ETAP 1. Przygotowanie treningu.

ETAP 1. Przygotowanie treningu.

  1. Trenerzy RCbusiness zapoznają się z budową Twojego działu sprzedaży, procesem sprzedaży, specyfiką produktów/usług
  2. Przygotowana jest dokumentacja potrzebna do prowadzenia sales coachingu: elektroniczne lub papierowe formularze treningowe, ankiety szacowania wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności sprzedażowych handlowców.
  3. Następuje wdrożenie projektu sales coachingowego w dziale sprzedaży.
ETAP 2. Prowadzenie treningu

ETAP 2. Prowadzenie treningu

Wizyty obserwacyjne: podczas pierwszych spotkań treningowych trenerzy mierzą poziom wiedzy i umiejętności handlowców, aby dostosować częstotliwość wspólnych wizyt treningowych do ich poziomu.

Handlowcy objęci sales coachingiem uczestniczą w warsztacie technik sprzedaży, którego zadaniem jest wyrównanie wiedzy sprzedażowej.

Z częstotliwością raz na 3 do 6 tygodni trenerzy prowadzą sales coaching z handlowcami.

Jak to robimy?

Jakie korzyści przynosi sales coaching prowadzony przez wykwalifikowanych trenerów RCBusiness?

Skuteczny, motywujący trening umiejętności sprzedażowych twoich handlowców

Skuteczny, motywujący trening umiejętności sprzedażowych twoich handlowców

Wzmocnimy handlowców w tym, co robią dobrze – trenerzy RCbusiness mają przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu sales coachingu w wielu zespołach sprzedaży. Wiemy dokładanie jak bardzo sales coaching motywuje, kiedy handlowcy wiedzą, co robią dobrze.

Twoi handlowcy będą trenowani z właściwą częstotliwością – w projektach z udziałem naszych trenerów sales coaching odbywa się z właściwą regularnością, podczas gdy managerowie zespołów handlowych często nie mają na niego czasu.

Możesz mieć pewność doświadczenia trenerskiego i wiedzy sprzedażowej – nasi trenerzy to praktycy sprzedaży. Daje to wyjątkowe połączenie umiejętności trenerskich z wiedzą sprzedażową, przekładające się na skuteczny sales coaching dla Twoich handlowców.

Koncentracja na rozwoju umiejętności zwiększających sprzedaż

Koncentracja na rozwoju umiejętności zwiększających sprzedaż

Masz pewność treningu ukierunkowanego na wynik sprzedaży – nasi trenerzy prowadzą trening skoncentrowany na zmianę KPI opisujących pracę handlowców. Wraz z Tobą opracują cele rozwojowe dla konkretnego handlowca i skupią sales coaching na ich realizacji.

Zdobędziesz informacje o elementach działań sprzedażowych koniecznych do realizacji planów sprzedaży – prowadząc szkolenia sprzedażowe oraz sales coching zbierzemy pełne, obiektywne informacje pochodzące prosto z praktyki rozmów handlowych dotyczące umiejętności, które mogą blokować osiąganie wyników sprzedaży przez twoich handlowców.

Managerowie sprzedaży dostaną wsparcie w rozwoju handlowców – prowadząc sales coaching współpracujemy z managerami zespołów handlowych, wspierając ich pracę wnioskami z pracy w terenie. Mówienie „jednym głosem” umacnia nastawienie handlowców na realizacje planowanych wyników.

Rozwój obszarów technik sprzedaży, których brak odbiera sprzedaż konkretnego handlowca

Rozwój obszarów technik sprzedaży, których brak odbiera sprzedaż konkretnego handlowca

Zapewnisz handlowcom rozwój umiejętności, których potrzebują – znamy złożoność rozmowy handlowej i wiemy jak bardzo różne mogą być błędy handlowców (brak sondowania, brak zamknięcia sprzedaży itd.). Każdy poprowadzony przez nas trening to rozwijanie umiejętności ważnych dla realizacji wyniku przez konkretną osobę.

Indywidualne podejście do rozwoju każdego z Twoich handlowców – podczas sales coachingu trenerzy RCbusiness dostosują model dnia treningowego oraz metody szkoleniowe do poziomu kompetencji konkretnej osoby.

Wyłonimy wszystkie wymagające wsparcia umiejętności handlowców – gdy managerowie prowadząc sales coaching często prowadzą rozmowy z klientami za swoich handlowców, my wykorzystujemy je, by obserwować, które umiejętności jeszcze wymagają rozwoju.

Nasi trenerzy mieli okazję pracować dla:

Poznaj opinie naszych Klientów

,,Wartością dodaną naszej współpracy jest niewątpliwie to, iż spotkania naszych handlowców z trenerami RCbusiness są nie tylko skuteczną i atrakcyjną formą przekazania wiedzy i umiejętności, ale również stanowią źródło inspiracji oraz impuls do tworzenia pozytywnych zmian, wdrażania nowych rozwiązań oraz świeżego spojrzenia na otoczenie biznesowe.”

Współpracuję z Panią Iwoną Reszkowską Vinos w projekcie sales coachingowym dla protetyków słuchu i kierowników gabinetów audiologicznych. Pani Iwona jest 100% profesjonalistką: zaangażowaną, elastyczną, potrafiącą zrozumieć każdy biznes od środka i z ogromnym wyczuciem sprzedażowym. Tym spotkaniom daleko do standardowych procesów szkoleniowych opartych na teorii czy niewiele wnoszących warsztatach. Dla każdego członka zespołu to prezent, wspaniała okazja do indywidualnego podejścia i pracy nad swoimi, nie tylko słabymi, ale i mocnymi stronami. Ze spotkania na spotkanie obserwujemy wyraźne postępy w KPI, co przekłada się na znacznie lepsze wyniki finansowe w oddziałach objętych treningiem.

,,RCbusiness doskonale sprawdza się w roli dostawcy usług szkoleniowych i doradczych. Wiedza oraz doświadczenie kadry trenerskiej przyczyniły się do rozwoju umiejętności sprzedażowych oraz zwiększenia efektywności pracy pracowników działu sprzedaży.”

Firma RCbusiness wielokrotnie przygotowywała szkolenia dla organizacji, w których pracowałam. Każde spotkanie było poprzedzone gruntowną analizą zagadnień mających wpłynąć na wydajność przedsiębiorstwa. Szkolenia kadry pracowniczej były dobierane indywidualnie i wychodziły znacznie poza ramy czasowe i zakres wynikający z umowy. Nigdy wcześniej żadna z firm trenerskich nie dawała od siebie tak wiele, ponad to, co obejmował harmonogram szkoleń

„Uczestnicy szkoleń ocenili sposób prowadzenia zajęć jako profesjonalny, przemyślany i rzetelny. Jakość przekazanych treści cechowała się wysokim poziomem merytorycznym. Odpowiedni, ułożony we współudziale z uczestnikami program cyklu szkoleń oraz świetne przygotowanie trenera w osobie Iwony Reszkowskiej, w pełni spełniły oczekiwania.”

Poznaj opinie naszych Klientów

Napisz do nas

Chcesz zwiększyć wyniki sprzedaży swojego zespołu?
Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania