Sales coaching │ Coaching w sprzedaży │ Training on the job │ Superwizje sprzedażowe

Rcbusiness Sales Executive Coaching Model™

Rozwiń umiejętności prowadzenia sales coachingu przez Twoich managerów sprzedaży, by ich zespoły systematycznie osiągały zakładane plany sprzedaży.

Dowiedz się więcej Zobacz niżej

RCbusiness SALES EXECUTIVE COACHING Model™ - model współpracy, w którym trenerzy RCbusiness prowadzą sales coaching u handlowców.

RCbusiness SALES EXECUTIVE COACHING Model™ – to model współpracy ukierunkowany na przygotowanie trenerów i managerów zespołów sprzedaży do prowadzenia sales coachingu u handlowców.

W ramach tego modelu współpracy doskonalimy pracę osób występujących w roli prowadzących sales coaching na dwa sposoby:

Szkolenie warsztatowe „Skuteczny sales coaching” – przygotowuje managerów i trenerów sprzedaży do prowadzenia treningu podczas pracy z handlowcami. Uczestnicy szkolenia dowiadują się m.in., jak przebiega prawidłowo poprowadzona wizyta treningowa, w jaki sposób uczą się ludzie dorośli, jakich technik treningowych używać prowadząc sales coaching oraz jak prawidłowo przygotować dokumentację wspierająca działania treningowe.

Sales Executive Coaching – jest to odpowiednik sales coachingu skierowany do osób prowadzących trening w terenie z przedstawicielami, to trening podczas pracy, który służy rozwojowi umiejętności prowadzenia sales coachingu. Prowadząc sales executive coaching trener RCbusiness obserwuje managera lub trenera sprzedaży podczas prowadzonego sales coachingu i udziela mu informacji zwrotnej dotyczącej działań, które są wykonywane dobrze i należy je wzmacniać, a także tych, które należy zmienić, wykonywać inaczej.

Dowiedz się więcej

Dlaczego sales coaching jest ważny dla managerów i trenerów sprzedaży

Dlaczego sales coaching jest ważny dla managerów i trenerów sprzedaży

Dzięki rozwijaniu umiejętności pojedynczych handlowców w oparciu o sytuacje występujące w rzeczywistości ich pracy z klientami, pozwala budować wygrywający zespół sprzedażowy.

Dlaczego sales coaching jest ważny dla managerów i trenerów sprzedaży

Dzięki pracy z indywidualnymi umiejętnościami sprzedażowymi handlowców, pozwala realnie wpływać na wyniki sprzedaży każdego z nich.

Dlaczego sales coaching jest ważny dla managerów i trenerów sprzedaży

Dając możliwość poznania mocnych i słabych stron handlowców i budowania z nimi relacji, zapewnia lepszy wpływ na ich działania.

Dlaczego sales coaching jest ważny dla managerów i trenerów sprzedaży

Dając możliwość budowania lepszych więzi osobistych z handlowcami, pozwala zapobiegać rotacji i utrzymać wysoką motywację handlowców.

Dlaczego sales coaching jest ważny dla managerów i trenerów sprzedaży

Przyspiesza osiąganie oczekiwanych wyników sprzedaży bez eliminacji handlowców w środowiska pracy.

Kiedy RCbusiness Sales Coaching Model jest dobrym rozwiązaniem.

 • Jeśli nie wszystkie zespoły sprzedaży, a w nich nie wszyscy handlowcy regularnie realizują zakładane plany sprzedaży.
 • Jeśli managerowi sprzedaży w twojej organizacji prowadzą sales coaching, ale chcesz podnieść ich umiejętności w tym obszarze.
 • Jeśli zależy Ci na podniesieniu wyników sprzedaży twoich każdego z zespołów sprzedaży w twojej organizacji.
 • Jeśli managerowi sprzedaży w twojej organizacji nigdy nie prowadzili sales coachingu, a chcesz rozwinąć ich umiejętności tak, aby mogli realnie wpływać na sprzedaż zespołu.
 • Jeżeli widzisz, że zespoły sprzedaży w twojej organizacji powinien rozwinąć mocniej wybrane umiejętności np. docieranie do nowych klientów.

„Skuteczny sales coaching” – ramowy program szkolenia

Jak osiągać wyniki topowych managerów zespołów sprzedaży? 

W 2016 r . Michelle Vazzana i Jason Jordan, autorzy bestsellerowej książki pt. „Przełom w zarządzaniu sprzedażą” przeprowadzili badanie dotyczące czynników odpowiadających za skuteczność działań managerów sprzedaży.
25% topowych managerów sprzedaży, których zespoły realizowały wyniki sprzedaży, prowadziło regularnie działania treningowe z handlowcami w terenie.


Program szkolenia

 • Co to jest trening podczas pracy?
 • Sales coaching – formy i rodzaje treningu podczas pracy.
 • Wizyty treningowe a rozwój kompetencji pracowników.
 • Jak uczą się ludzie dorośli – nastawienie na proces.
 • Postawa i motywacja do rozwoju – typologia pracowników.
 • Stres podczas nauki w środowisku pracy (o tym jak wykonujemy dobrze znane czynności, a jak nowe).
 • Przygotowanie do wizyty treningowej.
 • Kwestionariusz wizyty – narzędzie wsparcia treningu w terenie.
 • Struktura spotkania treningowego.
 • Co odbiera handlowcom skuteczność w sprzedaży – najczęściej występujące błędy.
 • Trudny uczestnik – przyczyny trudnych sytuacji;
 • Najczęstsze sytuacje podczas treningu i metody postępowania.

Korzyści dla uczestników

 • Nabycie umiejętności prowadzenia treningu podczas wspólnej pracy z handlowcami.
 • Wiedza na temat rodzajów spotkań jakie managerowie sprzedaży mogą prowadzić z handlowcami u klientów.
 • Zdobycie wiedzy na temat sposobu zachowania się podczas obserwacji pracy handlowców u klientów.
 • Rozwiniecie umiejętności odkrywania luk w wykonywanych przez handlowców działaniach sprzedażowych.
 • Poznanie różnych technik trenowania i rozwijania umiejętności handlowców.
 • Poznanie modeli spotkań treningowych i zdobycie umiejętności dostosowania ich do poziomu umiejętności handlowców.
 • Zdobycie umiejętności zdawania pytań podczas stosowania podejścia coachingowe w treningu.
 • Zdobycie wiedzy na temat przyczyn powstawania trudnych sytuacji podczas pracy z handlowcami i umiejętności ich rozwiązywania.
 • Zdobycie wiedzy na temat metod wspierających efekty sales coachingu pomiędzy wizytami treningowymi u handlowców.

DLA KOGO: managerowie zespołów handlowych, trenerzy sprzedaży, koordynatorzy sprzedaży

DLA KOGO NIE: handlowcy, sprzedawcy, ekspedienci oraz pracownicy, którzy chcą zapisać się. Szkolenie nie jest prowadzone w formule szkolenia otwartego, nie prowadzimy zapisów pojedynczych osób.

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu skierowanego do grup pracowników konkretnego przedsiębiorstwa – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE.
Może odbywać się w formie:
– warsztatu na sali szkoleniowej,
-interaktywnego warsztatu online.
Platformę do przeprowadzenia szkolenia on-line zawsze wybieramy razem z naszymi klientami.

CZAS TRWANIA: cztery dni szkoleniowe

CENA: cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz liczby wykupionych w ramach projektu szkoleniowego dni i tematów szkoleń. W ramach ceny szkolenia zapewniamy m.in.:
– wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych np.: konsultacje z managerami, skierowaną do uczestników ankietę potrzeb szkoleniowych on-line, obserwacje podczas pracy,
– materiały szkoleniowe: skrypty z teorią, zeszyty ćwiczeń, notatniki, długopisy,
– konsultacje z trenerem do 4 tygodni po szkoleniu.

 

UWAGA! Ponieważ nie jest to szkolenie otwarte nie podajemy ceny dla 1 osoby.

Trener prowadzący

Certyfikowana Trenerka Biznesu, coach, dyrektor projektów szkoleniowych i właściciel RCbusiness Szkolenia&Coaching. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach: przedstawiciela handlowego, kierownika zespołu, trenera wewnętrznego w dużych organizacjach działających na rynkach międzynarodowych. Wykładowca na studiach podyplomowych dla managerów administracji publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (,,Komunikacja w zarządzaniu”).

Iwona specjalizuje się we wdrażaniu i prowadzeniu projektów treningu podczas pracy (ang. „toj” trening on the job/ sales coaching) dla działów sprzedaży oraz w zarządzaniu działaniami sprzedażowymi handlowców (autorski Model 4S™ i Metoda 4 kroków™). Współpracuje z dyrektorami i kierownikami sprzedaży przy wdrażaniu narzędzi monitorujących procesy sprzedażowe: CRM, SFA, FFM.

Referencje

,,Wartością dodaną naszej współpracy jest niewątpliwie to, iż spotkania naszych handlowców z trenerami RCbusiness są nie tylko skuteczną i atrakcyjną formą przekazania wiedzy i umiejętności, ale również stanowią źródło inspiracji oraz impuls do tworzenia pozytywnych zmian, wdrażania nowych rozwiązań oraz świeżego spojrzenia na otoczenie biznesowe.”

Współpracuję z Panią Iwoną Reszkowską Vinos w projekcie sales coachingowym dla protetyków słuchu i kierowników gabinetów audiologicznych. Pani Iwona jest 100% profesjonalistką: zaangażowaną, elastyczną, potrafiącą zrozumieć każdy biznes od środka i z ogromnym wyczuciem sprzedażowym. Tym spotkaniom daleko do standardowych procesów szkoleniowych opartych na teorii czy niewiele wnoszących warsztatach. Dla każdego członka zespołu to prezent, wspaniała okazja do indywidualnego podejścia i pracy nad swoimi, nie tylko słabymi, ale i mocnymi stronami. Ze spotkania na spotkanie obserwujemy wyraźne postępy w KPI, co przekłada się na znacznie lepsze wyniki finansowe w oddziałach objętych treningiem.

,,RCbusiness doskonale sprawdza się w roli dostawcy usług szkoleniowych i doradczych. Wiedza oraz doświadczenie kadry trenerskiej przyczyniły się do rozwoju umiejętności sprzedażowych oraz zwiększenia efektywności pracy pracowników działu sprzedaży.”

Firma RCbusiness wielokrotnie przygotowywała szkolenia dla organizacji, w których pracowałam. Każde spotkanie było poprzedzone gruntowną analizą zagadnień mających wpłynąć na wydajność przedsiębiorstwa. Szkolenia kadry pracowniczej były dobierane indywidualnie i wychodziły znacznie poza ramy czasowe i zakres wynikający z umowy. Nigdy wcześniej żadna z firm trenerskich nie dawała od siebie tak wiele, ponad to, co obejmował harmonogram szkoleń

„Uczestnicy szkoleń ocenili sposób prowadzenia zajęć jako profesjonalny, przemyślany i rzetelny. Jakość przekazanych treści cechowała się wysokim poziomem merytorycznym. Odpowiedni, ułożony we współudziale z uczestnikami program cyklu szkoleń oraz świetne przygotowanie trenera w osobie Iwony Reszkowskiej, w pełni spełniły oczekiwania.”

Napisz do nas

Chcesz zwiększyć wyniki sprzedaży swojego zespołu?
Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania