Szkolenia z zarządzania

ZOBACZ TEMATY SZKOLEŃ

Potrzebujesz wsparcia w wyborze szkolenia? Zapytaj Zobacz niżej

Główne obszary szkoleń:

Prowadzone przez naszych trenerów szkolenia to tzw. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE. Oznacza to, że przygotowujemy je na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa i tyko jego  pracownicy biorą w nim udział. Przygotowanie i poprowadzenie szkolenia zamkniętego oznacza przejście przez trzy etapy:

  • analizę potrzeb szkoleniowych,
  • przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego,
  • follow up, czyli działania uzupełniające i utrwalające wiedzę i umiejętności.

Dzięki takiej formule szkoleń ich treść dopasowana jest ściśle do potrzeb uczestników, a ćwiczenia mogą być opracowane w oparciu o rzeczywistość, w której pracują.

Kompleksowe szkolenie z zarządzania

Skuteczne zarządzanie to podstawa każdej sprawnie działającej organizacji. Jego efekty można poznać po dobrze zorganizowanej pracy zespołów, skutecznie realizowanych celach przez zaangażowanych pracowników. Jeśli uważasz, że managerowie twojego przedsiębiorstwa wymagają wsparcia w obszarze umiejętności zarządzania skorzystaj z oferty profesjonalnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów RCbusiness Szkolenia&Coaching.

Programy szkoleniowe przygotowane przez naszych trenerów praktyków zapewniają wiedzę i umiejętności dające sprawdzone narzędzia zarządzania. Indywidualne podejście do każdej grupy uczestników pozwala odpowiedzieć na ich potrzeby dotyczące rozwijania umiejętności skutecznego zarządzania.

Indywidualne podejście do potrzeb szkoleniowych

Szkolenia z zarządzania poprzedzamy gruntownym przygotowaniem: testy wiedzy, rozmowy z przełożonymi uczestników, zadania przed-szkoleniowe. Naszym celem jest dostarczenie narzędzi i kształtowanie tych umiejętności, które pomogą sprostać specyficznym wyzwaniom z jakimi spotykają się szkoleni managerowie. Dlatego tak ważna jest pierwsza faza przygotowania warsztatów, która obejmuje kompleksową analizę potrzeb szkoleniowych. Dużą część czasu przeznaczamy na analizę środowiska, w którym zarządzają managerowie, aby zrozumieć ich unikalne wymagania i oczekiwania branży, kultury organizacyjnej i szczebla zarządzania w strukturze przedsiębiorstwa, na którym są uczestnicy. Proces przygotowania szkolenia sprawia, że materiał ćwiczeniowy wykorzystywany podczas warsztatów jest dostosowany do konkretnych wymagań i oczekiwań grupy szkoleniowej. Tak przygotowane zajęcia z zarządzania zapewniają uczestnikom maksymalną skuteczność w rozwijaniu posiadanych i zdobywaniu nowych umiejętności managerskich.

Podczas naszych szkoleń zamkniętych, w ich części warsztatowej uczestnicy mają okazję do praktycznego stosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności. Umożliwia to ćwiczenie stosowania nowych umiejętności w praktycznych sytuacjach.

Rola naszych trenerów nie kończy się w chwili zakończenia szkolenia. Kluczowym elementem naszej oferty jest follow up – działania zapewniające uczestnikom wsparcie już po warsztatach szkoleniowych. Follow up daje managerom możliwość konsultacji z trenerem prowadzącym szkolenie, doświadczeń związanych ze stosowaniem nowych umiejętności w praktyce. Pozwala to na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i utrwalenie zdobytych umiejętności skutecznego zarządzania. Wierzymy, że to indywidualne podejście do szkoleń z zarządzania, połączone z wiedzą i umiejętnościami naszych trenerów praktyków tworzy idealne warunki dla rozwoju indywidualnego, jak i zespołowego.

Rozwijanie umiejętności pod okiem profesjonalnego trenera.

Nasze szkolenia, prowadzone przez doświadczonych trenerów, to nie tylko standardowe warsztaty, ale spotkania zamknięte, przygotowane na miarę konkretnego przedsiębiorstwa i dedykowane wyłącznie jego pracownikom. Dzięki doświadczeniu naszych trenerów programy są ściśle dopasowane do potrzeb uczestników, a ćwiczenia oparte są na rzeczywistości, w której pracują. Nasz zespół trenerów to drużyna praktyków, którzy posiadają kompleksową wiedzę popartą latami pracy na stanowiskach zarządzczych różnych szczebli. Dzięki temu mogą dobrze przeanalizować potrzeby szkoleniowe managerów uczestniczących w warsztatach oraz dostosować materiał szkoleniowy do specyfiki danej branży i środowiska zarządzania w przedsiębiorstwie. W trakcie szkoleń uczestnicy rozwiązują zadania odwzorowujące rzeczywistość, w której pracują, wykorzystując sytuacje z życia zespołów, którymi zarządzają. Naszym celem jest wspieranie firm w obszarach, które najbardziej tego potrzebują, zapewniając jednocześnie kompleksowe i skuteczne szkolenia managerskie.

Skontaktuj się z nami

Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?
Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania