Jakie korzyści przynosi pozafinansowe motywowanie pracowników?

Potocznie mówi się, że pracowników motywuje najczęściej…

Wielu menadżerów zastanawia się nad tym jak skutecznie motywować swoich pracowników. Często słyszę opinie, że najbardziej skuteczną formą motywowania pracowników jest podwyżka lub premia. Wielu menadżerów twierdzi jednocześnie, że tylko w ten sposób może bardziej zmotywować pracowników do pracy. Z drugiej strony menadżerowie mają świadomość, że motywowanie finansowe jest ograniczone poziomem budżetu firmy i w wielu przypadkach wiąże się z decyzjami jakie może podjąć jedynie kadra menadżerska wyższego szczebla lub właściciele firmy.

Warto więc podkreślić, że istnieje wiele niezwiązanych z wynagrodzeniem finansowym narzędzi motywowania pracowników. Część z nich to narzędzia pozapłacowe materialne tj.: szkolenia, świadczenia socjalne, ubezpieczenia i opieka medyczna, samochód służbowy itp. oraz narzędzia pozapłacowe niematerialne. Narzędzia ostatniej grupy zasługują na szczególną uwagę, ponieważ nie stanowią dla firmy żadnego wydatku i mogą mieć istotny wpływ na poziom zaangażowania pracowników.

Bo motywacja pochodzi z wewnątrz nie z zewnątrz.

Zanim jednak przyjrzymy się tym ostatnim narzędziom, należy odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest motywacja? Według J. A. Stonera, R. E. Freemana i D. R. Gilberta: „motywacja to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek się w coś angażuje”. Każdy człowiek posiada tak naprawdę własną definicję motywacji, ponieważ każdego z nas co innego napędza i mobilizuje do działania. Dla jednych będą to kontakty z ludźmi, a dla innych wydajność i działanie. Część ludzi ceni sobie spokój i stabilizację, a dla pozostałych atrakcyjne będą zmiany oraz nowe wyzwania.

Możemy mówić o dwóch rodzajach motywacji – wewnętrznej i zewnętrznej. Jeśli rodzaj pracy,  jej użyteczność i efekty są dla nas mobilizujące działa tutaj indywidualny mechanizm motywacji wewnętrznej. Motywacja zewnętrzna przejawia się tym, że angażujemy się w działanie poprzez czynniki zewnętrzne np.: pochwałę, uznanie ze strony przełożonego, wyzwania, powierzenie odpowiedzialnego zadania albo groźbę konsekwencji lub kary.

Wymienione wyżej przykłady to narzędzia motywacji pozapłacowej niematerialnej. Docenienie pracownika poprzez udzielenie mu pozytywnej informacji zwrotnej nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, ale wymaga dobrych chęci i umiejętności w zakresie formułowania konstruktywnego feedbacku. Efekty takiego działania mogą być zaskakujące. Podobnie zadbanie o dobrą atmosferę i klimat pracy może być dla pracownika cenniejsze niż wysokość wynagrodzenia.

Jak więc manager może wpływać na motywację…

Menadżer może wpływać na poziom zadowolenia swoich pracowników z pracy stosując różnorodne narzędzia. Pomaga w tym wiedza na temat podległych pracowników. Kiedy menadżer wie, że jego pracownik ceni sobie rozwój, będzie starał się mu ten rozwój zapewnić dzieląc się z nim wiedzą i doświadczeniami, stawiając nowe wyzwania czy też kierując go na kursy lub szkolenia.

Warto zatem obserwować swoich pracowników, przyglądać się temu co lubią robić w pracy najbardziej, czy wolą pracować samodzielnie czy w zespole, czy potrzebują regularnych bodźców w postaci motywujących słów czy gestów, czy też nagrodą dla nich będą zrealizowane zadania lub rozwiązane problemy. Obserwując swoich pracowników i prowadząc z nimi rozmowy menadżer jest w stanie wywnioskować co sprawia, że pracownik czuje się ceniony, jak lubi być nagradzany.

Iwona Reszkowska-Vinos

Iwona współpracuje z klientami nad stosowaniem metod i narzędzi zarządzania działaniami sprzedażowymi zespołów handlowych. Towarzyszy managerom sprzedaży we wdrażaniu metod treningowych pozwalających skutecznie rozwijać przedstawicieli handlowych (handlowców, ekspedientów) oraz kadrę zarządzającą działów sprzedaży.

zobacz więcej

Skontaktuj się z nami